tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a soda san that makes a clicky noise when squeezed
"It's the clicky machine" 'click' 'click' "it's the clicky machine"
viết bởi Brian holmes 04 Tháng mười, 2003