tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An expression used by men usually born around 1930 in Australia to describe going to bed
Well good night everybody, I'm going to climb into my cart.
viết bởi bolman 06 Tháng một, 2010