tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an extremely sizable and satisfying dump, so big in fact that you need to climb off it.
That was a massive crap, a real climb off.
viết bởi new word guy 09 Tháng chín, 2010