tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
You Are Climbing Up The Ladder Man.
"Look, He's Climbing Up The Ladder Man."
"What Are You Talking About? He's climbinguptheladderman."
viết bởi The Chad. 08 Tháng một, 2009