tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
15.
The hair that surrounds a mans anus hole
I have got loads of clinkers
viết bởi DanTheMan 15 Tháng mười hai, 2004