tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Someone that can give girls multiple orgasms by playin with their clit.
RAFAEL is a very good clit pleasurer.
viết bởi CLIT_PLEASURER817 19 Tháng sáu, 2007

Words related to clit pleasurer

clitoritus girls multiple orgasms orgasm pleasurer