tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to jack off into a kleenex.
stop gazing at me and go clobber the kleenex asshole!
viết bởi Jenna 05 Tháng tư, 2003
 
2.
Having a sexual affair with klenex brand tissue.
viết bởi Scotty 21 Tháng năm, 2003