Top Definition
To put an absolute punishing on a woman's vagina. Or to lose three straight games in Madden by a score of more than 21 points
"I clobberwhopped Sherry last night."
"Did you hear Grant got clobberwhopped by Pat in Madden last night?" "Yeah Grant's awful at Madden."
#beating #punishing #whooping #cloberwhopped #clobberwhoped
viết bởi PD&KS 27 Tháng chín, 2007
To put an absolute punishing on a woman's vagina. To lay some serious pipe and make her scream.
"I just clobberwhopped the shit outta Sherry."
#clobberwhop #clobberwhopped #clobberwhopping #smashing #laying the pipe
viết bởi PD&KS 19 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×