tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a moron who knows zilch about guns, but posts comments on articles as if he/she does
You're a clobbohead.
viết bởi WoodyPanama 28 Tháng chín, 2010