tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
smoking a cigar in a garage while wearing stylish clog shoes
dude i clog smoked all night (clog smoking)
viết bởi electric slide king 26 Tháng hai, 2010