tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
sexiest person on the face of the earth
viết bởi Wanker 07 Tháng mười, 2003