tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an abolutely amazing song by the band slightly stoopid...hellz yea
Closer to the sun, and far from the moon
viết bởi Robotcow 31 Tháng mười, 2007