tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ill be your guy...if ull be my girl
His heart screamed to Bailey, cclsoer call me closer...
viết bởi preston neill 12 Tháng mười, 2004