tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a shitty gift you get and it gets stuck in your closet for longer than a year
you got me socks?? man, that's a closet gift!!
viết bởi drac6000 12 Tháng mười hai, 2008

Words related to closet gift

closet gift shitty socks year