Top Definition
clos·et nar·cis·sist /ˈkläzit ˈnärsəsəst/ (noun)

1. Someone who is a narcissist, but denies it.
2. Someone who is a narcissist and knows it, but does not admit it.
3. Someone who is a narcissist, knows it, and admits it, but does not like being one.
__________
John: Hey Henry! How are you doing?

Henry: I'm doing fine, John. Do you like my new clothes? Or how about my hairstyle? They're all new and I'm loving it all! What do you think?

John: They're fine, I guess... So, wha—

Henry: Oh, I've also met this girl at the bar and she's taken a shine to me. I think she may be the one, as well! She's nice and sweet and she thinks I'm handsome, too! I already knew that, but it still feels nice when someone tells me that.

John: You're being pretty narcissistic, Henry.

Henry: What? No, I'm not.

(Henry is a closet narcissist).
#closet #narcissist #narcissism #full of shit #know-it-all #shallow #denial #rejection
viết bởi Nøkkenbuer 22 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×