tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Throwing poop like in the days of primates.
Last sat, I went clubing.
viết bởi Civic 21 Tháng mười hai, 2002