tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
when you fall for someone way to easily
"i turn and trip on my clumsy heart (i always trip) on my clumsy heart" --The Matches
viết bởi John Katards 20 Tháng năm, 2009

Words related to clumsy heart

clumsy fall falling in love heart love