tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Her common-law boyfriend is a cluncle to her nephew.
viết bởi deek88 15 Tháng mười hai, 2009