tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Correct Me If I'm Wrong

(Instant Message Style Chatting)
CMIIW, but r u goin out 2nite?
viết bởi Bazzers 08 Tháng chín, 2004