tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A vagina that hangs low and has an eerie smell.
Sarah:Mandee has a cobbler cunt
Katie:OOH GURL! That shit smells!
viết bởi bo bara 21 Tháng sáu, 2007

Words related to cobbler cunt

amangelina cobbler cunt pussy smelly