tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The regal sum of 10 English pounds.
"Heres that cock I owe you!!!!!!"
viết bởi El cholo 23 Tháng năm, 2004