tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A song performed by the band Classy Smut about a tube sock wearing lesbian who is still in the closet.
That veterinarian has a cock blocking chakra.
viết bởi jakethesnake63 24 Tháng mười một, 2011