Top Definition
A Male Or Female Who Likes To Suck A Fat Cock
Damn I cock mungler 24/7.
viết bởi cockmungler 707 17 Tháng bảy, 2009
A cock mungler is a real jackass.
To mungle someones cock is to do something that just destroys them, like in a game.
To get your cock mungled would be to get destroyed, like in a game.
You may have to use various objects to mungle somones cock.
Like a gold fish, a packet of crayons a bucket of vasiline and a zippo lighter.
A true cock mungler can mungle someones cock with his barehands.

Dude I think that guy just mungled my cock!
Wow that guy is a total cock mungler.
Man I just mungled that guys cock.
viết bởi Funny Joe. 11 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×