tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A level 8 spell used on unsuspecting cybersex partners
Boy: I cast Lv. 8 cock of the infinite
Girl: You wierdo
viết bởi Wild Thang 23 Tháng tư, 2004