tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
noun. One who hops on a cock like a rabbit
Mary sure was a cock rabbit last night.
viết bởi The Coolest Kid in Town 11 Tháng tám, 2006