tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a black man dating or married to a white woman
"Damn, did you see Tyrell, he's all 'Coco Krispy' for Brooke!"
viết bởi mudshark type II 05 Tháng mười một, 2009