tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
saying that you're horny in code
pssst mj that guy made me code one
viết bởi @ngieee 04 Tháng năm, 2010

Words related to code one

adiosis code code 1 codes horny one secret ten-seven
 
2.
No lights, no siren. Non-emergency call.(not all departments)
'Unit three alpha, proceed code one to
123 Fake street, noise complaint.'
viết bởi ArmyCop 04 Tháng sáu, 2004