Well dressed impostor who fakes his living as a respected software engineer largely through plagarism and "learning on the fly"
Those dudes from aussie were supposed to be software guru's but they're just code monkeys man!
viết bởi Dogg B0lx 06 Tháng mười một, 2007
Name given to a hot guy.. Obviously spoken in Code so the hot guy doesnt know that the girl is reffering to him.
Woah! Code Monkey
Holy Shit, Look at THAT Code Monkey
viết bởi Skylar. 16 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×