tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An inept software developer.
Rob's a nice enough guy, but he's a fucking codetard.
viết bởi barnseyboy 20 Tháng mười, 2006