tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Sad genitals.
"Dude, you have a cold corndog."
viết bởi Mr. Dr. Medicman 06 Tháng một, 2012