tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
An attack; an unprovoked, violent blow, usually to the head.
I'm gonna cold rock your ass, doggie.
viết bởi CBosse 26 Tháng bảy, 2006