tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
feeling is cold and hungry.
im coldury.

i wanna go home
viết bởi zzzzzzzeeeeee 07 Tháng tư, 2011