tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A furry man
look at that Colleen Fuhrman!
viết bởi autism baby 17 Tháng hai, 2011