tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1.basically a Homosexual
(guy1)"Why don't you think im hot?"
(guy2)"Because im not that colourful"
viết bởi B-day 06 Tháng mười một, 2007