tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
refers to ear sex
billy: so how'd you like that columbus q-tip last night deb
Deb: WHAT?!
viết bởi WHATT!?! 02 Tháng năm, 2009

Words related to columbus q-tip

columbus deff ear q-tip sex