tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the study of roasting people.
say man show him up with some comediology
viết bởi Miguell Barvosa 11 Tháng sáu, 2011