tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Exhaustive, erosive excavation of a joke.
"get it?! get it?!"
"oh yeah...you can stop comic strip-mining that joke"
viết bởi blatherskyte 07 Tháng mười một, 2013