tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
testicles belonging to citizens of the former U.S.S.R.
Vladimir sure has some large communisticals!
viết bởi Slimey_Ginger 05 Tháng mười một, 2012