tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
u FKN FOOL u cant even spell commodore
sik car bye the bye
viết bởi MAGSSSS 05 Tháng chín, 2003