tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
hurry up and join me.
do you want a fight.
'lukin hit'
'Cricky, comondafuk'
'Ye think yer hard, well comondafuk'
viết bởi Trimble 16 Tháng mười hai, 2004