tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
let me use the computer noob
hey comp me noob let me go on aim!
viết bởi Will Kjel 05 Tháng chín, 2006

Words related to comp me noob

agg comp me noob nub ree