Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
let me use the computer noob
hey comp me noob let me go on aim!
viết bởi Will Kjel 05 Tháng chín, 2006
1 7

Words related to comp me noob:

agg comp me noob nub ree