tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The slow man's, or retards way of spelling the word "Computer."
Yo! I needz me a compruder!
viết bởi Lord Shithead 03 Tháng ba, 2003