tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
done both consciously and conspicuously.
Your act is conspiscious, ie done consciously and conspicuously.
viết bởi uttam maharjan 28 Tháng tám, 2010