tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
an interruption of a conversation
I'm so glad what I had to say, inspired a thought in you, that made what you had to say more important, that you had to 'converrupt' me
viết bởi Mason G Youn 12 Tháng mười hai, 2010