tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To crave and need conversation. Opposite of conversate
I've been convothirstin' somethin' wicked! Someone talk!
viết bởi Xian Haos 18 Tháng tư, 2005

Words related to convothirst

conversate