tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
wasting time
"yo bitch get your panties off, you're cookin the clock"
viết bởi zooboff 22 Tháng năm, 2004