tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to be pregnant.----------
Yo Niggah! Crissy said she be cooking up your baby. Shit ain't my baby.
viết bởi Vexx 27 Tháng hai, 2005