tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Penis.
A schlong would be a cookito.
viết bởi schlongadee44 18 Tháng mười một, 2013