tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Marijuana cookies
"Man, those cookjies were better than tokin' the real stuff."
viết bởi Ricky&Taylor 26 Tháng mười một, 2009