tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone or something that is superlative
"Yo, that jacket is cool like the other side of the pillow"
viết bởi joe 13 Tháng mười, 2003